váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Kontrola vstupu

 Kontrolu vstupu/povolení průchodu řešíme jako:

  • náhradu klíče pro denní, nebo celodenní režim
  • nebo jako plnou kontrolu průchodů vč. ochrany před dvojím průchodem jedním čipem apod.

U nejmenších aplikací a denní režim provozu lze instalovat jen autonomní kódový zámek, nebo čtečku čipů s vestavěnou logickou jednotkou vně dveří, uvnitř záložní zdroj. Takové řešení je přijatelné jen u malých aplikací pro místa s nízkými riziky napadení. Pár kódů/čipů stačí programovat přímo, při větším počtu osob doporučíme vyšší řešení. Otevírání kódové zámky.pngje nejlevnější jen odjištěním střelky dveří, postačí pro otevření v pracovní době při stálé přítomnosti uvnitř (není uzamčeno). Kování dveří má zvenčí kouli/olivu a zevnitř kliku.

U aplikací s vyššími požadavky na bezpečnost pak doporučujeme samozamykací vícebodový zámek. Venku čtečku(y) čipů, uvnitř řídící jednotku(y) s komunikačním rozhraním pro PC + záložní zdroj. Zvenčí je buď oliva s elektromotorickým odemykáním, nebo klika s blokací otevření a odemčení elektromechanickou západkoučtečka otisk kód.png. Uvnitř je pak vždy klika s funkcí antipanik "E" s mechanickým odemknutím zámku. Povel k otevření/odblokování dává z bezpečného prostoru řídící jednotka. Samozamykací systém je akceptovaný pojišťovnami jako uzamčený vstup.

Důležité jsou další bezpečnostní rozhraní pro zasílání poplachových zpráv (GSM, IP komunikátor). Řídící jednotky se programují pomocí počítače. Důležitá vlastnost námi nabízených systémů je snadná obsluha a možnost modulárního rozšiřování. Díky modularitě máte možnost volit i cenu a pozdější rozšíření. 

Řídící jednotku pro kontrolu vstupu je možné rozšířit o další logické jednotky, vč. možnosti ovládání výtahu. 

Kontrola vstupu s kamerami v denním režimu, v nočním režimu pak i se zabezpečovacím systémem a samozamykacími zámky vytvoří bezpečnou hráz pro ochranu osob a majetku. K dispozici vč. přehledného dohledového a administračního software. Důraz je zde kladen na jednoduchost obsluhy a snadné rozšíření.

Pro malé budovy je výhodné využití funkce kontroly vstupu u některých zabezpečovacích systémů. Tak např. Jablotron 100+ je velmi jednoduchý na administraci a rychlou kontrolu používání v bytovém domě, firmě apod..

Pro budovy a areály s vyššími požadavky na integraci spolu s docházkovým a stravovacím systémem řešíme vše jako jeden modulární celek.