váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Kontrola vstupu a evidence docházky je realizována buď samostatně, nebo společně se zabezpečovacím systémem. Často pak provázaně s kamerovým systémem, ale i požárním opatřením pro evakuaci budovy při požáru (vždy víte, kolik je osob v budově).

Přímo na stránku Kontrola vstupu

Přímo na stránku Evidence docházky

Společné řešení kontroly vstupu a evidence docházky je výhodné pro sloučení nákladů za vyhodnocovací jednotky, záložní zdroje, části kabeláže... Tak např. tablo pro evidenci docházky má většinou vstup pro čtečku u vstupu pro otevírání vchodu, vyhodnocovací jednotku se síťovým rozhraním, kontakt pro otevření dveří/turniketu. Ale i sw je při samostatném, či sloučeném provozu rozdílně drahý a náročný na provoz. Zadejte nám požadavky na oba systémy, zpracuje nabídku na výhodnější společné řešení. 

U větších aplikací rádi zpracujeme nabídku i na kamery, EPS, či nadstavbový sw pro řízení budov/areálu s jednotným dispečinkem.