váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Postup při plánování zabezpečovacího systému:

   Na začátku je určení funkčnosti a tím i rozsahu prvků EZS - elektrické zabezpečovací signalizace. Pak následuje odborná, ale již rutinní volba systému a detekčních prvků v něm. Všimněte si, že nabízíme různé typy detekce - magnetické spínače otevření/vypáčení, audiodetektory rozbití skla, detektory pohybu. Optimální je již detekce páčení oken/venkovních dveří/okenic, či rozbití skla. Poplach tak vznikne ještě dříve, než je pachatel uvnitř. Vše ještě jistí detekce pohybu. Ta zachytí pohyb uvnitř, pokud by pachatel náhodou proboural zeď, střechu... Optimum je odrazení od dalšího postupu, či přivolání zásahové hlídky ještě před vniknutím pachatele k nejcennějšímu majetku. Kompletní systém můžeme doma použít i pro účinné střežení ve spánku...

Typ objektu určuje zpravidla potřebnou funkčnost systému: 

   Obytné domy - především plášťová ochrana, střežení ve spánku, ochrana před požárem a plynem...

   Rekreační stavení - především včasná výstraha např. již při pokusu ničení okenice (objekt je zpravidla daleko...) 

   Obchody - okamžitá reakce při úderu do nerozbitné výlohy, ale i např. u zadního vstupu...

   Provozovny - místnosti s cenným majetkem chránit již při narušení pláště, trezor a archiv střežit i v pracovní době...

   Veřejné a komerční budovy - zde již navíc i integrace s kamerovým, vstupním a požárním systémem EPS do jednotného dohledu...

   Areály a továrny - EZS buď jeden velký systém, nebo více menších integrovaných přes sw nástavbu spolu s kamerami a požárním systémem EPS, selektivní kontrolou vstupu...

   Vzdálené venkovní sklady, stavby, parkoviště - nabídneme speciální snadno instalovatelný bezdrátový systém Videofield, který umí pracovat bez napájecí sítě 4 roky na baterie, navíc s videoverifikací poplachu...

Doplňkové prvky rozšíří funkčnost EZS o požární detekci, úniku topného plynu, kysličníku uhelnatého (CO)... Užitečná je i detekci zaplavení, selhání vytápění, chlazení apod.. Většina systémů umí i dálkové sepnutí spotřebiče (sauny, zálivky, osvětlení...). Některé pak i integraci domovní automatizace a regulace topení.

Bezdrátově, či drátově? Nabízené systémy mají i bezdrátové prvky pro možnost instalace do hotových interiérů...

Mechanická ochrana je nutnost pro správnou funkci celého zabezpečení objektu. Bezpečnostní zámky a odolné dveře u vstupů jsou nutné vždy. Optimální jsou těžko rozbitná okna, nebo alespoň uzamykatelné kličky a přídavné zámky oken u snadno dostupného prosklení. Pomohou i přídavné vnitřní visací zámky u vrat, které zamezí rychlému vstupu do garáže/skladu. Nejcennější movitosti a dokumenty se neobejdou bez trezoru, či trezorové místnosti. Předalarm, či rovnou alarm sirénami nedává klid na nenápadné překonávání překážek. Tyto prvky většinou odradí od dalšího postupu. Nebo pozdrží neodbytného pachatele do doby příjezdu hlídky přivolané zabezpečovací signalizací. 

Perspektivní řešení - nabízíme jen promyšleně zvolené systémy tak, aby byla zachována možnost perspektivního růstu a spolupráce s dalšími bezpečnostními bázemi. Jde o nezanedbatelnou přidanou hodnotu bez rizika ztrát při růstu požadavků. Pro pár korun můžete ztratit velké peníze při nucené výměně celé centrální části, či celého systému...