váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Elektrická požární signalizace - EPS:

Jde o legislativně nařízenou část výbavy budov jako doplněk ochrany před požárem. Nutnost její instalace dle specifických norem a vyhlášek vychází z požární zprávy. Určení, zda musí být instalována je přesně definovaná ve stavebních normách a rozhodnutí o instalaci přísluší požárnímu specialistovi s licencí pr požární posouzení objektu. 

Pokud je EPS předepsaná, pak je zpracován projekt. Po jeho schválení HZS, která bude provedení kontrolovat při kolaudaci, bude dle tohoto projektu instalovaná EPS. Změny jen ve spolupráci s projektantem. Spolu s výchozí revizí a funkční zkouškou, dokumentací na skutečný stav a provozní dokumentací jsou posuzovány HZS při kolaudaci.

Buď je EPS svedena na místo trvalé obsluhy. Tam kde tato možnost není, pak pomocí přenosového zařízení na specializovaný PCO - pult centralizované ochrany.  Pomocí poplachových výstupů EPS je odjištěný zvenčí přístupný klíčový trezor, hasiči při zásahu pak speciálním klíčem odemknou jistící přepážku. Klíč musí být funkční nejen pro vstup, ale i směrem k požárním úsekům, pokud se zamykají. Takto nedochází ke škodám na dveřích, které by se musely rozbít... Pomocí jednotného tabla obsluhy hasič také vypne sirény.

Zdá se to na pohled příliš složité a drahé, ale je pravdou, že již při první reakci na požár jde zpravidla o záchranu velkých hodnot. A pokud bychom chtěli vyčíslit ochranu lidských životů, pak již vychází investice do takového zařízení jako velmi přiměřená. EPS nejsou předepisována tam, kde to není nutné. V ostatních případech stačí kvalitní požární detektory při zabezpečovací signalizaci (EZS/PZTS).

 

Provedení požárních detektorů je víceméně stejné u většiny výrobců. Jinak tomu může být v tomto případě: