váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Strukturované datové kabelážní systémy - SKS

 Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelážní rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových rozvodů. Pro zákazníka je tak minimalizována nutnost dalších investic. Strukturovaný kabelážní systém umožňuje uživateli kdykoli se rozhodnout, jaká technologie bude použita v konkrétní datové zásuvce (počítač, telefon, IP kamera) a jednoduchým přepojením v datovém rozvaděči změnit směřování konkrétní technologie do daného místa.

Často u menších objektů převládá názor, že se to vyřeší bezdrátově, přes WiFi. To ale nedoporučujeme. Základní rozvod do zásuvek k tiskárnám, úložištím, k PC od centra s internetovou přípojkou je základ. WiFi pak doporučujeme řešit jako přenosovou cestu jen pro mobilní zařízení (notebooky, tablety, mobilní telefony). Pro větší datové toky, rychlé reakce na spuštění aplikací, ale i IP kamery a telefony jsou nutné kabelové rozvody. I v moderním domě, či menší firmě. U větších objektů je to již samozřejmostí.

U kabelových rozvodů zbývá rozhodnout, zda stačí Fast Ethernet, či Gigabit Ethernet. Pro páteřní rozvody je možný i 10-Gigabit ethernet. Jednotlivým technologiím odpovídají i typy kabelů (cat.5e, cat.6, cat.7...). Tam, kde je nutno překonat větší vzdálenost spoje, než 100m se používají datové opakovače, u ještě větších vzdáleností pak optické spoje. Optika je stále častěji využívána i v menších vzdálenostech. Je odolná vůči rušení a umožní přenosy velkou rychlostí.

Jak bude vypadat např. provedení strukturované kabeláže v moderním domě? V technické místnosti bude umístěn datový rozváděč. Do něj je přiveden telefonní, či optický kabel zvenčí pro pevnou přípojku Internetu. Na střechu je připraven kabel pro event. bezdrátové připojení Internetu pomocí WiFi. Je dobré mít nezávislou volbu momentálně nejvýhodnějšího připojení... Od rozváděče bude proveden rozvod zpravidla UTP kabely cat.5e, u náročnějších požadavků kabely cat.6 do zásuvek, případně dalších datových rozváděčů a míst s předpokladem WiFi bodů. Kabely mohou mít délku max. 100m, jinak není možné zaručit přenos dat.  Zpravidla je využita běžná technologie pro distribuci a rozbočení dat (switch, hub, router...). Taková technologie se jen nastaví v routeru a dále pak jen uživatelsky propojuje konektory.

U větších aplikací je to obdobné, mezi budovami a na přívodech budou většinou optické spoje. Zde již počítáme s vyšší technologií pro rozbočení dat (switch, hub, router...), jejíž nastavení provádí IT specialista. Často nestačí jen připojení do zásuvky, ještě je nutno přidělit možnosti v počítačové síti...

Při navrhování a zhotovování se řídíme doporučeními při školení a platnými normami.

Pro představu, např.  ČSN EN 50173-1 definuje univerzální kabeláž jako strukturovaný telekomunikační kabelážní systém, který je schopen podporovat široký rozsah aplikací. Univerzální kabeláž zahrnuje až tři kabelážní podsystémy: Horizontální kabeláž – od rozvaděče patra až po datovou zásuvku. Páteřní kabeláž budovy – od rozvaděče budovy až po rozvaděče patra. Páteřní kabeláž areálu – od rozvaděče areálu až po rozvaděče budovy. Kabeláž pracoviště – od konektoru datové zásuvky ke koncovému zařízení.

Mezi kabeláží jsou funkční prvky kabeláže: 
Rozvodný uzel areálu (CD)    Rozvodný uzel budovy (BD)   Rozvodný uzel podlaží (FD) – datový rozvaděč    Konsolidační bod (CP)  Kabel konsolidačního bodu (CP kabel)   Sestava TO pro více uživatelů  Telekomunikační vývod (TO) – datová zásuvka

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je tedy vidět cesta datového signálu ve velkých aplikacích areálu. U středních začínáme rozvodem v budově, u malých aplikací v podstatě horizontální kabeláží.  

Provedení je zakončeno měřením a volitelně též certifikací s mnohaletou tovární zárukou výrobce kabeláže.