váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Postup při plánování zabezpečovacího systému:

Již od začátku musíme společně zodpovědně rozhodnout, jakou funkci musí plnit Vaše EZS - elektrická zabezpečovací signalizace. Pak Vám pomůžeme určit nejvhodnější systém. Následuje odborná kombinace prvků v rámci tohoto systému. Všimněte si, že nabízíme různé principy vyhodnocení narušení dle typu objektu. Optimální je již detekce páčení oken/venkovních dveří, či rozbití skla. Poplach tak vznikne ještě dříve, než je pachatel uvnitř. Následuje detekce pohybu, která zachytí pohyb osoby uvnitř. To pro případ, pokud by pachatel vnikl jinudy, než je instalována plášťová ochrana v rozumné dostatečnosti. Jen kompletní  systém spolu s vhodným mechanickým zabezpečením má šanci přivolat výjezdovou hlídku ještě před vniknutím pachatele k cennému majetku. Také jej můžeme doma použít pro účinné střežení ve spánku...

EZS doporučujeme doplnit o detekci požáru, úniku plynu, CO... Event. o detekci zaplavení, selhání vytápění apod.. Vyplatí se jako prevence velkých škod. Většina systémů umí i dálkové sepnutí spotřebiče (sauny, zálivky, osvětlení...). Některé pak i integraci do domovní automatizace a regulace topení.

Elektronika vhodně doplní standardní mechanické zajištění objektu. Bezpečnostní zámky a odolné dveře u vstupů předpokládáme vždy. Optimální jsou těžko rozbitná okna, nebo alespoň uzamykatelné kličky snadno dostupného prosklení. Pomohou i přídavné vnitřní visací zámky u vrat, které zpomalí, či přímo odradí od dalšího postupu. Pokud chcete uchránit nejcennější věci a dokumenty, neobejdete se bez trezoru, či trezorové místnosti. Těžko Vám pak pachatel způsobí velkou, či nenahraditelnou škodu za pár minut...

Nabízené systémy mají i bezdrátovou variantu pro možnost instalace do hotových interiérů...

Systémové řešení - nabídneme jen takovou techniku, aby byla zachována možnost perspektivního růstu a spolupráce s dalšími bezpečnostními bázemi. Jde o nezanedbatelnou přidanou hodnotu bez rizika ztrát při růstu požadavků. Pro pár korun můžete ztratit velké peníze při nucené výměně celé centrální části, někdy i celého systému...

Při navrhování zabezpečení přistupujeme specificky dle povahy objektu: 

Obytné domy - především plášťová ochrana, střežení ve spánku, ochrana před požárem a plynem...více ZDE

Rekreační stavení - především včasná výstraha např. již při pokusu ničení okenice (objekt je daleko)...více ZDE 

Obchody - okamžitá reakce při úderu do nerozbitné výlohy, ale i do zadního vstupu...více ZDE

Provozovny - místnosti s cenným majetkem již při narušení pláště, trezor a archiv střežit i v pracovní době...více ZDE

Administrativní budovy - zde je navíc i integrace s kamerovým a požárním systémem EPS...více ZDE

Areály a továrny - EZS je buď jeden velký systém, nebo více menších integrovaných přes sw nástavbu spolu s kamerami a požárním systémem EPS...více ZDE