váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Evidence docházky

Automatická evidence pracovní doby je stále více součástí chodu i malých firem. Evidentní je úspora času vedení firmy, ale i komfort pro pracovníky v přehledu odpracované doby, zbývající dovolené atp.. Je jasné že pro malou firmu stačí menší zařízení, pro podniková řešení pak již sofistikovaný systém. Zásadní je způsob pořízení a provozování celého systému. Buď si vše zařídíte sami, nebo zvolíte komplexní službu se vším komfortem. U nejmenších systémů se základní funkčností si vystačíte s manuálem. U větších systémů a požadavků automatických funkcí se bez zkušené pomoci neobejdete. Specialista na druhé straně telefonu Hot Line služby zajistí nejen radu s používáním, ale i pomoc s dálkovým nastavením profilu pracovní doby zaměstnance aj..

Nákup kompletních služeb na zvolené období: Koupíte si terminál a službu, umístíte na počítačové síti s přístupem na Internet a můžete používat. Pro uživatele je to nejméně náročné řešení, Služba serveru je vč. průběžných úpravy systému dle změn v legislativě a podpory - Hot Line. Pro cenu v čase a rychlost pořízení jde i o nejvýhodnější nabídku. Cena klesá s délkou předplacené služby. Takto Vám nabízíme Docházkový systém SYSDO. Je určený především pro malé a střední podniky, které nechtějí, nebo si nemohou dovolit náklady s instalací a provozem serverů starajících se o chod docházkového systému. SYSDO běží on-line v Cload službě,  nemusíte mít ani pevnou IP adresu pro dálkový dohled. Stejně jako jiné systémy svého druhu sleduje přístup a docházku zaměstnanců. Nabízí ale daleko více možností a to jak zaměstnavatelům, tak i samotným zaměstnancům. Dají se nastavit např. automatická odesílání e-mailů při absenci, nástupu na nemocenskou atp. Systém je otevřený pro nastavení různých motivačních bonusů / odečtů při pauzách... Zkrátka více možností zakázkové administrace díky službě Cloud. Více o systému v ukázkové nabídce ZDE, více o nastavení a používání v manuálu ZDE.

    V této nabídce získáváte nejen pokročilý sw cílený na snadné používání, ale i špičkové docházkové tablo za 1/3 ceny jiných podobných zařízení. Pro nejmenší aplikace je možné použití jen Android tabletu s nahranou aplikací. Autorizace pak pomocí PIN/kódu. Cloud umožní i tvorbu vzdálených terminálů v mobilních telefonech s určením polohy a možností návazných funkcí na knihu jízd. Virtuální terminál v PC je vázaný na IP adresu....Tedy nejvyšší variabilita funkcí i pro nejmenší řešení. Pro spojení se serverem nepotřebujete pevnou IP adresu, jen připojení k Internetu.

         

Plně investiční pořízení systému:

Řešení bez Hot Line služby. Pakliže patříte ke zkušenějším administrátorům IT a vyznáte se v problematice evidence mezd, můžete si úpravy dle změn v legislativě průběžně nastavovat sami. 

Pro samostatné řešení vše v jednom Vám nabídneme moderní Docházkový systém WebVisitor. Software je nahrán přímo v terminálu. K dispozici set pro 50 uživatelů (cca 25 tis. bez DPH), nebo 100 uživatelů (cca 28 tis. bez DPH). Instalaci zvládne běžný administrátor PC techniky, nebo instalujeme my. Základní funkce zvládne dle návodu nastavit zkušenější uživatel PC. Umístění v počítačové síti stejným WebVisitor.pngzpůsobem, jako ostatní prvky ve Vaší počítačové síti. Pracuje v on-line i off-line režimu jako autonomní jednotka.  Určeno především pro tisk měsíčních sumářů. Pokud ekonomický software akceptuje běžný formát transportu .csv, pak je zde i možnost souborového přenosu do účetnictví.  Připojujete se pomocí prohlížeče v PC. Více informací o WebVisitoru ZDE. Pro orientaci běžného používání je možno nahlédnout do uživatelského manuálu WebVisitoru ZDE. Pro orientaci ve způsobu nastavení instalační manuál WebVisitor ZDE. Nelze provozovat více terminálů v síťovém režimu s centrální sw aplikací.

Pro síťová řešení je nutný server s databází. Sbírá data od terminálů buď on-line, nebo po spuštění serverové aplikace vyčte údaje z paměti terminálů. Je jasné, že pro on-line dohled je nutný stálý chod serveru a automatické zálohování dat. V této kategorii Vám nabídneme Docházkový systém 3000. Budete již potřebovat pomoc technika při umístění v počítačové síti, ale stále se jedná o jednodušší řešení. Vedle rychlé kontroly aktuální docházky a sumárních přehledů za měsíc pro tisk je možný i transport dat v .csv formátu. Víceúrovňový přístup, sw, ale i webové, nastavení parametrů směn aj. dávají vědět o propracovaném a vysoce funkčním řešení podobající se podnikovým systémům.  Terminály, zdroje atd. Vám nainstalujeme my, nebo IT technik. Propracovaný manuál a video presentace umožní správu systému většině zkušenějším uživatelům/administrátorům PC.  Více o Docházce 3000 ZDE

dochazkaF900.pngDocházkový systém Docházka 3000
U Docházky 3000 je možná volba terminálů, záložních zdrojů, práce v síti on-line, nebo off-line např. u poboček firmy. Přes počítačovou síť nastavíte oprávnění, skupiny, přidělení ke čtečkám... Vše je podřízeno zjednodušení obsluhy, ale již nečekejte jednoduchost výše uvedených řešení.   

 

Kompletní tovární řešení s Hot Line službou: Dodáme Vám terminály a potřebné sw moduly s patřičným počtem licencí. Spolu s tímto si kupujete i průběžnou placenou podporu úpravy sw dle platné legislativy i Hot Line službu. Pro chod systému je nutný Váš server s databází. Sbírá data od terminálů buď on-line, nebo po spuštění serverové aplikace vyčte údaje z paměti terminálů. Vedle běžných terminálů je možné dodat i panely s dotykovými obrazovkami, tzv. kiosky. Nastavení kiosků je individuální dle Vašich potřeb. Zde se již počítá s dálkovou prací administrátora dle smluvních podmínek podpory. Pro obsluhu systému je nutné školení specialistou individuálně u Vás, nebo hromadně u výrobce. Smluvní Hot-line a semináře pro zvyšování efektivity nastavení umožní bezproblémový chod i vysoce sofistikovaných a velkých systémů. Takto Vám nabídneme např. Docházkový systém ACSline. Je určený především pro střední a větší podniky. ACSline běží jak on-line, tak i off-line. Umí sledovat přístup a docházku zaměstnanců, ale i rozpracovanost výroby, zakázek, či informovat zaměstnance o školení apod.. Více o systému ACSline ZDE 

ACS RB300 obr.pngdocházkaACSlcd.png                

 

Pozn:  Evidence je možná na terminálech čipem, stále častěji pak otiskem prstu, či snímáním obličeje. Nejde o ukládání obrázků, ale o tvorbu speciálního kódu, z něhož nelze otisk prstu, či podobiznu zobrazit. Nehrozí tedy nutnost nakládání s citlivými osobními údaji.