váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Evidence docházky

Automatická evidence pracovní doby je stále více součástí chodu i malých firem. Evidentní je úspora času vedení firmy, ale i komfort pro pracovníky v přehledu odpracované doby, zbývající dovolené atp.. Je jasné že pro malou firmu stačí menší zařízení, pro podniková řešení pak již sofistikovaný systém. Zásadní je způsob pořízení a provozování celého systému. Buď si vše zařídíte sami, nebo zvolíte komplexní službu se vším komfortem. U nejmenších systémů se základní funkčností si vystačíte s manuálem. U větších systémů a požadavků automatických funkcí se bez zkušené pomoci neobejdete. Specialista na druhé straně telefonu Hot Line služby zajistí nejen radu s používáním, ale i pomoc s dálkovým nastavením profilu pracovní doby zaměstnance aj.. 

Pro jednoduchá i síťová řešení je optimální server s databází. Sbírá data od terminálů buď on-line, nebo po spuštění serverové aplikace vyčte údaje z paměti terminálu/ů. Je jasné, že pro on-line dohled je nutný stálý chod serveru a automatické zálohování dat. V ekonomické kategorii Vám nabídneme velmi jednoduché řešení zpravidla korespondující i s přístupovým čipovým zařízením. 

dochazkaF900.pngDocházkový systém Docházka 3000Volba úrovně docházkového terminálu, vč. záložních zdrojů, práce v síti on-line, nebo off-line např. u poboček firmy. Přes počítačovou síť nastavíme oprávnění, skupiny, přidělení ke čtečkám... Vše je podřízeno zjednodušení obsluhy.

   

 

 

Kompletní firemní/tovární řešení s Hot Line službou: Dodáme Vám terminály a potřebné sw moduly s patřičným počtem licencí. Spolu s tímto si kupujete i průběžnou placenou podporu úpravy sw dle platné legislativy i Hot Line službu. Pro chod systému je nutný Váš server s databází. Sbírá data od terminálů buď on-line, nebo po spuštění serverové aplikace vyčte údaje z paměti terminálů. Vedle běžných terminálů je možné dodat i panely s dotykovými obrazovkami, tzv. kiosky. Nastavení kiosků je individuální dle Vašich potřeb. Zde se již počítá s dálkovou prací administrátora dle smluvních podmínek podpory. Pro obsluhu systému je nutné školení specialistou individuálně u Vás, nebo hromadně u výrobce. 

ACS RB300 obr.pngdocházkaACSlcd.png                

 Pozn:  Evidence je možná na terminálech čipem, stále častěji pak otiskem prstu, či snímáním obličeje. Nejde o ukládání obrázků, ale o tvorbu speciálního kódu, z něhož nelze otisk prstu, či podobiznu zobrazit. Nehrozí tedy nutnost nakládání s citlivými osobními údaji.