váš dodavatel bezpečnostních
a komunikačních systémů
pro domy a budovy

Evidence docházky

Automatická evidence pracovní doby je stále více součástí chodu i malých firem. Evidentní je úspora času vedení firmy, ale i komfort pro pracovníky v přehledu odpracované doby, zbývající dovolené atp.. Je jasné že pro malou firmu stačí menší zařízení, pro podniková řešení pak již sofistikovaný systém. Zásadní je způsob pořízení a provozování celého systému. Buď si vše zařídíte sami, nebo zvolíte komplexní službu se vším komfortem. U nejmenších systémů se základní funkčností si vystačíte s manuálem. U větších systémů a požadavků automatických funkcí se bez zkušené pomoci neobejdete. Specialista na druhé straně telefonu Hot Line služby zajistí nejen radu s používáním, ale i pomoc s dálkovým nastavením profilu pracovní doby zaměstnance aj..

Nákup kompletních služeb na zvolené období: Buď si koupíte výkonný terminál, či instalujete aplikaci na Vašem PC/tabletu/mobilním telefonu + objednáte službu na období a počet zaměstnanců. Stačí pak jen Internet a můžete používat. Pro uživatele je to nejméně náročné řešení, Služba serveru je vč. průběžných úpravy systému dle změn v legislativě a podpory (Hot Line). Pro cenu v čase a rychlost pořízení jde i o nejvýhodnější nabídku. Cena klesá s délkou předplacené služby. Takto Vám nabízíme Docházkový systém SYSDO. Je určený především pro malé a střední podniky, které nechtějí, nebo si nemohou dovolit náklady s instalací a provozem serverů starajících se o chod docházkového systému.

SYSDO běží na osysdo.pngn-line v Cloud službě,  nemusíte mít ani pevnou IP adresu pro dálkový dohled. Stejně jako jiné systémy svého druhu sleduje přístup a docházku zaměstnanců. Nabízí ale daleko více možností a to jak zaměstnavatelům, tak i samotným zaměstnancům. Dají se nastavit např. automatická odesílání e-mailů při absenci, nástupu na nemocenskou atp. Systém je otevřený pro nastavení různých motivačních bonusů / odečtů při pauzách... Zkrátka více možností zakázkové administrace díky službě Cloud. Více o systému v ukázkové nabídce ZDE, více o nastavení a používání v manuálu ZDE.

             

Plně investiční pořízení systému:

 

Pro jednoduchá i síťová řešení je optimální server s databází. Sbírá data od terminálů buď on-line, nebo po spuštění serverové aplikace vyčte údaje z paměti terminálu/ů. Je jasné, že pro on-line dohled je nutný stálý chod serveru a automatické zálohování dat. V ekonomické kategorii Vám nabídneme Docházkový systém 3000. Budete již potřebovat pomoc technika při umístění v počítačové síti, ale stále se jedná o jednodušší řešení. Vedle rychlé kontroly aktuální docházky a sumárních přehledů za měsíc pro tisk je možný i transport dat v .csv formátu. Víceúrovňový přístup, sw, ale i webové, nastavení parametrů směn aj. dávají vědět o propracovaném a vysoce funkčním řešení podobající se podnikovým systémům.  Terminály, zdroje atd. Vám nainstalujeme my, nebo IT technik. Propracovaný manuál a video presentace umožní správu systému většině zkušenějším uživatelům/administrátorům PC.  Více o Docházce 3000 ZDE

dochazkaF900.pngDocházkový systém Docházka 3000
U Docházky 3000 je možná volba terminálů, záložních zdrojů, práce v síti on-line, nebo off-line např. u poboček firmy. Přes počítačovou síť nastavíte oprávnění, skupiny, přidělení ke čtečkám... Vše je podřízeno zjednodušení obsluhy, ale již nečekejte jednoduchost výše uvedených řešení.   

 

Kompletní tovární řešení s Hot Line službou: Dodáme Vám terminály a potřebné sw moduly s patřičným počtem licencí. Spolu s tímto si kupujete i průběžnou placenou podporu úpravy sw dle platné legislativy i Hot Line službu. Pro chod systému je nutný Váš server s databází. Sbírá data od terminálů buď on-line, nebo po spuštění serverové aplikace vyčte údaje z paměti terminálů. Vedle běžných terminálů je možné dodat i panely s dotykovými obrazovkami, tzv. kiosky. Nastavení kiosků je individuální dle Vašich potřeb. Zde se již počítá s dálkovou prací administrátora dle smluvních podmínek podpory. Pro obsluhu systému je nutné školení specialistou individuálně u Vás, nebo hromadně u výrobce. Smluvní Hot-line a semináře pro zvyšování efektivity nastavení umožní bezproblémový chod i vysoce sofistikovaných a velkých systémů. Takto Vám nabídneme např. Docházkový systém ACSline. Je určený především pro střední a větší podniky. ACSline běží jak on-line, tak i off-line. Umí sledovat přístup a docházku zaměstnanců, ale i rozpracovanost výroby, zakázek, či informovat zaměstnance o školení apod.. Více o systému ACSline ZDE 

ACS RB300 obr.pngdocházkaACSlcd.png                

 

Pozn:  Evidence je možná na terminálech čipem, stále častěji pak otiskem prstu, či snímáním obličeje. Nejde o ukládání obrázků, ale o tvorbu speciálního kódu, z něhož nelze otisk prstu, či podobiznu zobrazit. Nehrozí tedy nutnost nakládání s citlivými osobními údaji.